Årsredovisningar och miljörapporter

Penna och böcker

Här hittar du Tekniska Verkens årsredovisningar samt de senaste miljörapporterna för bolagets tillståndspliktiga anläggningar

Årsredovisningar

I våra årsredovisningar hittar du bland annat balansräkning, kassaflödesanalys och resultaträkning.

Årsredovisningen handlar om långt mycket mer än bara siffror och ekonomi. De visar på all nytta som vi gör för Kiruna kommun, för våra medborgare, för stadsomvandlingen och för framtiden. Långsiktigt och hållbart.

Här kan du ladda ner de tre senaste årens årsredovisningar för Tekniska Verken, Kiruna kraft och Kiruna kommunpartner.

Kontakta kundservice om du vill ta del av äldre årsredovisningar.


Miljörapporter

Miljöbalken kräver att en utövare av tillståndspliktig verksamhet årligen tar fram en miljörapport. Rapporten skall vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast 31 mars nästkommande år. Vår tillsynsmyndighet är Miljökontoret i Kiruna Kommun.

Vi tillhandahåller rapporter från de fem senaste åren här på webbsidan. Har du ytterligare frågor eller vill ta del av äldre miljörapporter är du välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig.

 

 

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!