Farligt avfall

Batterier

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen exempelvis batterier, lampor, målarfärg, nagellack, kemikalier, oljor, mediciner och elektronik. Produkter märkta med varningstexter innehåller oftast farliga ämnen.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Som privatperson lämnar du farligt avfall på återvinningscentralen. Om farligt avfall hamnar bland ditt restavfall eller spolas ut i avloppet skadar det människor, djur och natur. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till rätt slags behandling.

Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal. Därför är det viktigt att lämna farligt avfall i hela förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller.

 • Färgrester
 • Limrester
 • Lösningsmedel, exempelvis lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Nagellack
 • Glödlampor
 • Elektronik, exempelvis tv, mobiltelefoner och hörlurar
 • Syror och alkalier, exempelvis batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
 • Bekämpningsmedel, exempelvis insektsspray
 • Sprayflaskor med innehåll som hårspray, hårmousse, färg och kemikalier
 • Kvicksilverhaltigt avfall, exempelvis termometrar, lysrör och lågenergilampor
 • Fotokemikalier, exempelvis framkallare och fixeringsvätskor
 • Alla typer av batterier, såväl bilbatterier som småbatterier
 • Uppladdningsbara apparater och leksaker som innehåller dolda batterier
 • Läkemedel (lämnas in på apoteken)
 • Sprutor, kanyler (hämta ut behållare på landstingsägda hälsocentraler eller på apoteken, lämna in på hälsocentral, apotek eller återvinningscentralen)

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna.

Batteri- och glödlampsholkar

Batterier, lampor och elavfall är farligt avfall och får aldrig slängas i restavfallet.

Lämna dina glödlampor, lågenergilampor, lysrör, LED-lampor, andra ljuskällor och batterier i insamlingsholkarna, EL:IN-skåpen eller på återvinningscentralen.

Batteri- och glödlampsholkar:

 • Stora Coop
 • ICA Kvantum
 • Stop 22, Konduktörsgatan
 • Cirkle K Södra
 • Coop, Dübengatan
 • Coop, Lappgatan
 • Coop, Jukkasjärvi
 • Coop, Svappavaara
 • Coop, Vittangi
 • Lannavaara, Handlarn

Batteriholkar:

 • Elgiganten
 • ÖoB
 • Cirkle K Norra
 • ICA Östlunds
 • Apoteket Ripan, Kiruna sjukhus
 • OKQ8, Vittangi
 • Handlarn, Kuttainen
 • Lainio, vid färjan
 • K Lindmarks Livs o Bensin, Parakka
 • Posten, Karesuando

EL:IN-skåp för elavfall, lampor och batterier:

 • Coop Forum
 • Ica Kvantum

Elavfall

Till återvinningscentralen lämnar du elavfall som till exempel hushållsapparater, datorer, mobiltelefoner, skärmar, tv och dammsugare och småelektronik som hörlurar och mobiltelefoner.

Elavfall omfattas av producentansvar, vilket betyder att de företag som producerar varorna har ansvarar för att för att det finns ett insamlingssystem. El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elavfall.

EL:IN-skåp för elavfall, lampor och batterier

Privatpersoner kan även lämna elavfall, batterier och lampori våra EL:IN-skåp som finns på Coop Forum och ICA Kvantum i Kiruna.

Vilket elavfall får lämnas?

Tänk smått. Exempelvis mobiltelefoner, laddare, hörlurar, sladdar, högtalare, elektriska leksaker, eltandborstar, locktänger, rakapparater och usb-minnen.

Du kan även lämna lågenergilampor, glödlampor och mindre batterier i skåpet. EL:IN-skåpen är avsedda för privatpersoner och får ej nyttjas av företag.

Mediciner

Mediciner får aldrig spolas ned i avloppet eller kastas i soporna eftersom de skadar miljö, djur och natur. Reningsverken kan inte helt rena avloppsvattnet från läkemedel, därför kan de spridas till grundvattnet, sjöar och vårt dricksvatten. Medicinrester och gamla mediciner, kanyler, tuber, inhalatorer, kapslar och piller ska lämnas till ditt närmaste apotek.

Asbest

Asbest räknas som farligt avfall och måste hanteras på rätt sätt. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Men vid rivning kan det frigöras fibrer som bildar ett damm, som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka flera olika sjukdomar.

Asbest ska lämnas till återvinningscentralen. Vid inlämning ska den vara förpackad i tålig plast och tydligt märkt. Ta alltid kontakt med personalen innan du lämnar in asbest.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!