Vi ansvarar för renhållningen i vår kommun. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar livsmiljö genom att minimera, återvinna och återbruka.

Alla flerbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. I abonnemanget ingår hämtning av matavfall och restavfall. Förpackningar och tidningar hämtas av kommunens godkända entreprenörer.

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det är vår skyldighet att samla in ert mat- och restavfall, som till exempel uppstår i fikarummet. Detta kräver att du som fastighetsägare har ett sophämtningsabonnemang med lämpligt hämtningsintervall och storlek på behållare hos Tekniska Verken.

Utöver avfall som infaller under kommunalt ansvar så finns ett antal andra typer av avfall som ska sorteras ut och behandlas separat. Avfall som förpackningar, grovavfall, el-avfall, farligt avfall är några av de olika avfallstyperna.

FRÅGA OSS!