Planera ditt avfallsutrymme

Bild

Ska du bygga ett nytt avfallsutrymme eller bygga om ditt befintliga? Tänk på att dimensionera och utforma avfallsutrymmet på rätt sätt.

Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en handbok för dimensionering och utformning av avfallsutrymmen. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av dessa guider och beräkningsmodeller.

Kontakta vår verksamhetsstrateg för konsultation, gärna i ett så tidigt skede av byggprocessen som möjligt.

Avfallshantering i Nya Kiruna centrum

Kiruna kommun och Tekniska Verken har tillsammans tagit fram en vägledning för hur avfallshantering i Nya Kiruna centrum ska gå till. Syftet är att förbättra lösningarna för avfallshanteringen och att möjliggöra en situationsanpassad, rationell och gestaltningsmässigt skonsammare hantering i den nya stadskärnan.

Under relaterade dokument kan du ladda ned vägledning för avfallshantering.

Skyltar och information till hyresgäster

Det är viktigt att du skyltar upp avfallsutrymmet för att göra det enkelt för dina hyresgäster att sortera rätt. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en särskilt anpassad kommunikation och skyltar till soprum för dig som är fastighetsägare av flerbostadshus. Du hittar detta på: sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.


Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör risk för liv och hälsa. Till denna kategori tillhör vardagliga saker som målarfärg, nagellack, kemikalier, oljor, elektronik, batterier, ljuskällor och mycket annat. Om sådant hamnar i ert avfallsutrymme måste det hanteras på rätt sätt. Elektronik, batterier och ljuskällor kan lämnas till Återvinningscentralen. Övrigt avfall måste hämtas av godkänd entreprenör.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!