Förpackningar och tidningar

Återvinning är en viktig del i miljöarbetet. Alla måste dra sitt strå till stacken för att skapa en hållbar miljö. Oavsett hur du bor så ska dina förpackningar alltid sorteras. Förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar lämnas till återvinningsstationerna.

Kommunerna tar över ansvaret

Från och med 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar. För dig som privatperson blir det inga förändringar. Du lämnar dina förpackningar som vanligt på återvinningsstationerna. Tekniska Verken har på uppdrag av Kiruna kommun hand om återvinningsstationerna.

Felanmälan

Hjälp till att hålla återvinnigsstationerna rena och trevliga, lämna inte förpackningar utanför behållarna. Om återvinningsstationen behöver städas, tömmas eller om du har andra synpunkter tar vi tacksamt emot din felanmälan.

Du kan även kontakta oss via telefon vardagar kontorstid 0980-707 23 eller via felanmalan@tvab.kiruna.se

Tänk på att...

Övrigt avfall som inte är förpackningar exempelvis leksaker, stekpannor och grytor, porslin, möbler etc. samt farligt avfall ska inte lämnas på återvinningsstationerna utan ska till återvinningscentralerna.

Syftet är att återvinningen av förpackningar ska öka för att det på sikt blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mer vilket minskar behovet av nya råvaror.

Bakgrund

Sedan 1995 har förpackningsproducenterna haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningar. Producentansvaret gäller fortfarande men nu är det kommunerna som samlar in förpackningar.

Tidplan för förändringarna:

1 januari 2024

  • Kommunen tog över ansvaret för återvinningsstationerna och den befintliga fastighetnära insamlingen i till exempel soprum och behållare utomhus.
  • Förpackningsproducenterna ska betala en större del av insamlingen. Det innebär att det blir billigare att ha insamling av förpackningar än i dag.

1 januari 2026 ska du kunna sortera förpackningsavfallet på torg och i parker samt på populära ställen där kommunen håller rent idag.

1 januari 2027 ska alla kommuner ha infört insamling av förpackningar nära fastigheten, det vill säga på samma ställe som restavfall och matavfall ska lämnas. Det gäller också verksamheter som finns i fastigheter med bostäder, om verksamheterna har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Det ska också finnas lättillgängliga insamlingsplatser för stora och skrymmande förpackningar.

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som idag. Den enda skillnaden är att Tekniska Verken har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel Istället för Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Du som har sortering av förpackningar i ditt soprum eller i behållare utomhus fortsätter sortera som vanligt.

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar där de idag lämnar rest- och matavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling av förpackningarna också.

Du som bor i villa lämnar dina förpackningar på återvinningsstationerna som vanligt.

Införandet av fastighetsnära insamling för villor ska vara klart 1 januari 2027. Alla ska få närmare än idag för att lämna förpackningar. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!