Restavfall

Renhållning, sopbil lyfter kärl

Vi hanterar allt restavfall som faller in under det kommunala insamlingsansvaret. Restavfall är det som blir kvar efter att du sorterat ut förpackingar, matavfall och farligt avfall. Restavfallet går till energiåtervinning, i Kiruna omvandlas det till lokal energi i form av fjärrvärme.

Är du fastighetsägare är det viktigt att ha en fungerande avfallshantering, anpassad för hyresgäster. Fastighetsägaren är även skyldig att informera om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna och är betalningsskyldig gentemot Tekniska Verken.

Kärl för restavfall ska finnas i avfallsutrymmet, vi hjälper dig med kärlstorlek och hämtningsintervall.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!