Matavfall

Matavfall

Att separera matavfall är ett enkelt sätt att göra din vardag mer miljövänlig och följa de senaste riktlinjerna. Från och med den 1 januari 2024 gäller Sveriges nya lag om utsortering av matavfall, vilket gör det än viktigare att sortera rätt.

Sortering av matavfall gäller både hushåll och verksamheter. Matavfallet tas omhand och rötas till miljövänlig biogas.

Vad är matavfall?

Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant som vi själva kan tugga och svälja. Matavfall hör inte hemma i soppåsen utan ska sorteras ut i en särskild påse. Matavfallspåsen knyter du sedan igen och lägger i det bruna kärlet vid din fastighet.

Här ser du vad du får slänga i matavfallspåsen:

Matavfall

Icke matavfall

Blad och stjälkar

Aska

Bröd, kex och kakor

Bindor & tamponger

Fruktrester och skal

Blomjord

Grönsaker och skal

Blöjor

Kött, fisk, fågel och skaldjur

Cigaretter

Matrester

Dammsugarpåsar

Mindre benrester från kött

Förpackningar

Ofärgade servetter

Glasspinnar

Ofärgat hushållspapper

Kattsand

Ost

Plastpåsar

Pasta och ris

Snus

Snittblommor

Stora benrester från kött

Te- och kaffesump

Tuggummi


Trädgårdsavfall


Äggskal


Äggskal ska sorteras som restavfall

​Äggskal, är det matavfall? Ja, men det kan inte bli till biogas och ska därför sorteras som restavfall.

Tekniska Verken har ett samarbete med Boden Kommun där matavfallet blir till biogas - ett så gott som förnybart drivmedel. Äggskalen stör processen för att skapa biogas, därför ska äggskalen INTE sorteras som matavfall utan hör hemma i ditt kärl för restavfall.

Matfett

Matfett får inte spolas ner. Fett i stekpannan torkas upp med hushållspapper och sorteras som matavfall. Har du mindre mängder överblivet matfett eller frityr­olja så kan du med fördel använda vår praktiska miljötratt. Den gör det lätt för dig att hälla fettet i en PET-flaska. Flaskan slänger du sedan i det brännbara hushållsavfallet när den är full.

Verksamheter och flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus eller i bostadsrätt är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som i samråd med Tekniska Verken kommer överens om när matavfallssorteringen ska införas just i er bostad.

Även fritidshusägare ska sortera ut sitt matavfall. Många har egna kärl men det förekommer även gemensamma kärl som står på uppsamlingsplats.

Fritidshusperioden

Både ditt kärl för restavfall och det bruna kärlet för matavfall töms under vecka 10-42. Tömning av matavfall sker var fjärde vecka vintertid och varannan vecka under perioden vecka 20-42.
Observera dock att ditt kärl för restavfall alltid töms var fjärde vecka.

Några viktiga saker att tänka på

 • Du får bara slänga matavfall i matavfallskärlet.
 • Fett får aldrig hällas ut i avloppet. Små mängder matfett kan torkas upp med hushållspapper och slängas i matavfallet. Större mängder fett lämnas på återvinningscentralen.
 • Använd enbart godkända matavfallspåsar. Antingen de som Tekniska Verken tillhandhåller, eller de fruktpåsar som vissa matvarubutiker tillhandhåller (ska framgå på påsen att den kan användas till matavfallet). Det får absolut inte förekomma andra typer av plastpåsar i matavfallskärlet.
 • Knyt matavfallspåsen ordentligt, två knutar.
 • Använd inte dubbla påsar.
 • Använd den påshållare som Tekniska Verken tillhandhåller, den hjälper till att avfukta matavfallet - vilket minskar risken för att påsen går sönder samt minskar eventuell lukt.
 • Använd fryshyllan i kärlet, även sommartid - där torkar avfallet lättare.
 • Ställ fram kärlet på tömningsdagen, även om det bara är någon enstaka påse i kärlet. Detta är extra viktigt sommartid då risken för olägenhet ökar om matavfallet inte töms tillräckligt ofta.

Behöver du fler matavfallspåsar?

Det finns att hämta på stadshuset och Kiruna ÅVC. Du kan även knyta en påse på ditt matavfallskärl så lämnar chauffören nya påsar.

Hyresgäster får nya påsar av sin hyresvärd.

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Sortering av matavfall är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle så att även framtida generationer får njuta av jordens skafferi.

 • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
 • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
 • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
 • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
 • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden avfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill hemkompostera ska anmäla det till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Matavfall transporteras i dagsläget till biogasanläggninge i Boden. Tekniska Verken nyttjar returtransporter i största möjliga utsträckning. Givetvis vägs alltid miljönyttan in och enligt våra beräkningar kan matavfallet från Kiruna transporteras ungefär sju gånger längre utan att miljövinsten går förlorad.

Avfall kan överlag transporteras långa sträckor. Transporten kan motiveras ur miljösynpunkt då miljönyttan med att materialåtervinna är större än den miljöpåverkan transporterna bidrar till. I Boden blir matavfallet till biogas som kan ersätta fossila bränslen.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!