Fina skoterleder i Kiruna kommun

I vinterstaden Kiruna finns cirka 150 mil härliga skoterleder varav 85 mil är kommunala. 51 mil av dessa är dessutom upprustade 2018 då Tekniska Verken fick beviljat 1,8 miljoner kronor av Europeiska jordbruksfonden och Jordbruksverket för ett projekt för upprustning av skoterleder och ett antal åretruntleder i Kiruna kommun.

Kiruna är väldigt skotertätt och kommunens invånare nyttjar skoterlederna flitigt. Varje säsong passerar också många gäster kommunen med skoter. Kiruna kommun har byggt sitt skoterledsystem sedan 1996 och för ett par år sedan hade skoterlederna behov av upprustning.

Syftet med upprustningsprojektet var bland annat att röja sly samt förstärka skyltningar och kryssmarkeringar. En del av syftet var också att göra det enklare för förare att hitta bland de dryga 85 milen av skoterled med fler informationstavlor vid korsningar och vägval. Broar renoverades och överfarter vid vattendrag markerades tydligare. Allt för tillgängligheten och säkerheten.

Längs lederna finns också GPS-punkter som underlättar underlag för kartor. Arbetet inleddes sommaren 2018 och projektet pågick fram till slutet av 2020. Kiruna är en känd vinterstad med tusentals skoteråkare per år och det ger såklart stort mervärde att kunna färdas säkert och tryggt. Skoterledsystemet är även en viktig infrastruktur för kommunens många turismföretagare som skoteruthyrare och hundspannsförare. Sommartid kan lederna även nyttjas av vandrare, cyklister och andra motionärer.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!