Sanering mellan Forvägen och Lastvägen

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun sanering inför anläggande av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen. Saneringsområdet påverkar skoterleden och maskiner kommer att finnas i direkt anslutning till leden.

Iakttag försiktighet vid passering. Begränsad framkomlighet kan råda. Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken.

Arbetsplatserna inte är några lekplatser. Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som arbetet kan orsaka.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!