Information om dricksvatten i Katterjåkk och Riksgränsen

Vattenkran med hand som håller glas

Sedan branden i Katterjåkks vattenverk den 9 februari har vi en tillfällig vattenrening för Riksgränsen. Däremot råder det en kokningsrekommendation av dricksvattnet i Katterjåkk.

KOKNINGSREKOMMENDATION DRICKSVATTEN I KATTERJÅKK

Vattnet som finns i ledningsnätet i Katterjåkk tas direkt från Katterjokken och är obehandlat. Eftersom det saknas en barriär (rening) vill vi inte klassa det som godkänt dricksvatten. Därför rekommenderas tills vidare kokning av dricksvatten som används till mat och dryck.

Vattenprover visar dock att vattnet är tjänligt och regelbundna provtagningar sker.

KRANVATTNET I RIKSGRÄNSEN KAN DRICKAS SOM VANLIGT
Vattnet som finns i ledningsnätet i Riksgränsen renas med hjälp av klor och UV-ljus i Riksgränsens gamla vattenverk och kan därför drickas som vanligt.

Vattenverket i Riksgränsen har dock inte något reservaggregat så vid eventuella strömavbrott fungerar inte reningseffekten och vid dessa tillfällen rekommenderas kokning av dricksvattnet.

Dricksvattentankarna i Riksgränsen och Katterjåkk kommer att tas bort under vecka 8.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!