Äggskal ska sorteras som restavfall

Äggskal, är det matavfall? Ja, men det kan inte bli till biogas och ska därför sorteras som restavfall.

Tekniska Verken har ett samarbete med Boden Kommun där matavfallet blir till biogas - ett så gott som förnybart drivmedel. Tidigare skulle du sortera äggskal som matavfall, men på senare tid har det kommit till känna att äggskalen stör processen för att skapa biogas.

Därför ska äggskalen INTE sorteras som matavfall utan hör hemma i ditt kärl för restavfall

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!