Oklippt för biologisk mångfald

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

En viktig Bi-syssla!

Denna sommar kommer vissa områden som tidigare har klippts att lämnas oklippta för att gynna miljön för pollinerande insekter som bin, humlor, fjärilar med flera. Där kan växterna gå i full blom och insekterna kan pollinera ostört. Även mindre ytor som vägkanter kommer att lämnas oklippta denna sommar.

Vi bidrar till Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!