Auktorisation för förpacknings- och returpappersinsamling

Leverantörer inom avfallshantering kan bli auktoriserade att samla in förpackningsavfall och returpapper från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationen innebär att leverantören får samla in avfallet eller delar av avfallet för kommunens räkning i Kiruna kommun.

Observera att det är två separata auktorisationer, en för förpackningsmaterial och en för returpapper.

Från och med 1 januari 2024 tar Tekniska Verken över förpackningsinsamlingen. Detta innebär även övertagande av befintlig fastighetsnära insamling. Kort innebär det att alla leverantörer som uppfyller våra krav kan bli auktoriserade leverantörer, som fastighetsägare senare kan anlita.

Nu finns det ute en upphandling på TendSign för auktorisation gällande insamling av förpackningar och returpapper:

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!