Justering fjärrvärmetaxa 2024

På grund av ökade omkostnader i samhället generellt så behöver vi justera fjärrvärmetaxan. Vårt stora fokus ligger alltid på att minimera kostnadsökningarna för våra fjärrvärmekunder men alla kostnader går tyvärr inte att hantera internt.

Från och med 2024-01-01 justeras fjärrvärmetaxan enligt följande:


Villataxa privatkunder

 • Anslutningsavgiften höjs till 110 000kr
 • Energipriset höjs med 6%

Fjärrvärmetaxa näringskunder

 • Energipris vinter höjs med 10%
 • Energipris vår & höst höjs med 10%
 • Energipris sommar höjs med 10%
 • Pris abonnemangseffekt oförändrad från föregående taxa
 • Flödespris höjs med 0,50kr/m3
 • Returvärmetaxa oförändrad från föregående taxa.
 • Spetsvärmetaxa höjs med 10%
 • Byggvärmetaxa – Taxa som avser fastigheter som är under byggnation för näringskunder. Gäller från och med anslutning till och med slutbesked.
  Taxan är samma som för övriga näringskunder men under vinter-
  månaderna november till och med mars är taxan samma som för spetsvärme.
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!