Miljövänliga pelletspannor ersätter olja

Förstora bilden

Karta arbetsområde pelletspannor

Kiruna Kraft AB kommer att bygga två pelletspannor på
5 MW styck i Luossavaara vid Petsamo. De kommer att
ersätta oljeeldade spetslastpannor placerade i gamla Hjalmar
Lundbohmsskolan och Scandic Ferrum som avvecklas i och
med stadsomvandlingen.

Det pågår arbete med anläggning av tillfälliga elledningar längs delar av Parkgatan mot Petsamo till de kommande pelletspannorna. Det innebär att det förekommer störningar i form av tung trafik samt gräv- och schaktningsarbeten i området.

Begränsad framkomlighet råder och omledning av trafik sker. Respektera avspärrningar och skyltning kring arbetsområdet och kör försiktigt.

Arbetsplatserna är inte några lekplatser. Iakttag försiktighet i närheten av arbetsområdet och respektera avspärrningar.

Vi ber om ursäkt för röran och tackar för din förståelse.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!