Samråd miljöprövning Kiruna Kraftvärmeverk

Värmeverket 2021

Kiruna Kraft AB, dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna AB, planerar att ansöka om nytt tillstånd enligt Miljöbalken för befintligt kraftvärmeverk lokaliserat vid Lombolo, inom fastigheten Värmen 2.

Kiruna Kraft AB hade som plan att övergå från avfallsförbränning till förbränning av biobränslen i och med ansökan om nytt miljötillstånd och genomförde ett samråd om en ny tillståndsansökan 2022. Därefter har händelser i omvärlden skapat en omfattande bränslebrist i Europa. Med anledning av detta planerar Kiruna Kraft AB att söka nytt miljötillstånd för befintlig anläggning, med fortsatt möjlighet att förbränna avfall

Sökt verksamhet vid kraftvärmeverket omfattar befintlig förbränningsanläggning samt lagring av bränslen inom fastigheten. Den planerade verksamhetens miljöpåverkan kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan.

Samrådsunderlag

Synpunkter

Skriftliga synpunkter önskas senast den 12 maj 2023 via e-post till emma.ramström@tyrens.se alternativt via post till:

Tyrens Sverige AB
Emma Ramström
Västra Norrlandsgatan 10B
903 27 Umeå

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!