Sommarens projekt

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Under sommaren pågår det massor av projekt, en del utför vi i egen regi och andra på uppdrag av Kiruna kommun.

Projekt i centrum:

 • Stadshustorget - Vi färdigställer stadshustorget och anlägger en stor solsoffa. Beräknas stå klart hösten 2023.
 • Ytskikt och belysning - Vi anlägger ytskikt och belysning på gator i centrumkärnan för att förbättra tillgängligheten och trivseln i centrum.
 • Parkering - Vi bygger en parkering med 190 parkeringsplatser på Midnattssolsvägen. Beräknas vara klar hösten 2023.

Övriga projekt:

 • Lokalgata och ny infrastruktur för fritidshusområde i Riksgränsen
 • Återuppbyggnad av Katterjokks vattenverk
 • Abisko Östra VA-ledningar och anslutningsväg till nya tomter
 • Beläggningsarbeten Kiruna C, Svappavaara och Vittangi
 • Kommunala belysningsåtgärder Kiruna C och Vittangi
 • Renoveringar av VA-ledningar Karesuando
 • Fotvägen Jukkasjärvi VA och gata för nytt bostadsområde
 • Beläggningsarbeten. Under veckorna 25-29 kommer asfaltering och mindre ombyggnation utföras på delar av Mäster Palmsgatan, Johan Thuriigatan, Sandstensgatan, Timmermansgatan, Karl Bergströmsgatan, Lina Hjortsgatan och Svansteinsgatan.
 • Ny spillvärmeledning och vattenledning från Luossavaara till Jägarskolan. Drygt fem kilometer nya ledningar anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid jägarområdet. Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns. Läs mer om projektet här

Ursäkta stöket! Vi ber om äverseeende med eventuella störningar som sommarens projekt kan orsaka.

Arbetsplatserna är inte några lekplatser. Det är förbjudet att vistas vid och omkring maskiner. Iakttag försiktighet och respektera avspärrningar samt håll extra uppsikt över era lekande barn.

Trevlig sommar!

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!