Infrastrukturprojekt spillvärme- och vattenledningar

BildFörstora bilden

Karta över första etappen. Klicka på kartan för att förstora.

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB samt nya vattenledningar.

Totalt är det över fem kilometer nya ledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen. Arbetet är uppdelat i tre etapper och hela projektet pågår fram till 2025.

Det är ett komplext projekt som inte kommer att gå någon obemärkt förbi då det i vissa områden kommer att behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas. En del gator kommer att ha begränsad genomfartstrafik och även gång- och cykelvägar påverkas periodvis.

De drygt fem kilometer nya ledningarna anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid Jägarområdet.

Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Aktuell information i projektet

Uppdaterat 23 augusti 2023

Etapp 1 - återfyllning och återställningsarbeten pågår. Busstrafik längs Dübengatan och Hjalmar Lundbohmsvägen kommer fortsatt ledas om fram till början av oktober.

Etapp 2 - schakt och ledningsarbeten pågår längs sträckan. Just nu är schakten vid Högalid och kommer att fortsätta mot Lappgatan inom kort. Tung trafik förekommer längs sträckan. Sprängningsarbeten förekommer, respektera avspärrningar och ljudsignaler.

Tillfälliga upplag kommer att finnas i anknytning till arbetsområdet. Områden är avspärrade och tillhör arbetsområdet. Tillse att barn inte leker i området då det kan medföra faror.

När och var sker arbetet?

Arbetet är uppdelat i tre etapper. Hela projektet pågår fram till 2025.
Totalt är det över fem kilometer infrastrukturledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen.

Arbetet innebär att det tidvis kommer förekomma störningar i form av tung trafik, borrning samt gräv- och schaktning. I vissa delar av området kan det också behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas.

Arbeten intill bostäder kommer bedrivas vardagar mellan klockan 06.00-18.00 men det kan ibland förekomma längre arbetsdagar, som längst fram till klockan 22.00.

Parkerade fordon eller annat som förvaras utanför tomtgräns och som berörs av arbetsområdena behöver flyttas. Se kartor för etapp 1 och etapp 2.

  • Den första etappen startade i mars.
    Första etappen sträcker sig från pumpstationen vid Bangatan, bakom husen på Porfyrvägen, upp mot gång och cykelväg vid Luossavaarabacken till Hjalmar Lundbohmsvägen, Dübengatan
    och avslut i korsningen Föraregatan-Per Högströmsgatan.
  • Den andra etappen startade i juni.
    Andra etappen sträcker sig från korsning Föraregatan – Per Högströmsgatan till Lappgatan. Sträckan korsar Hjalmar Lundbohmsvägen och fortsätter mot Matojärvi, där den går bakom isladan och över grönområdet mot Högalidskolan för att gå längs med bobollplanen bakom Högalidskolan och fortsätter sedan bakom lägenhetshusen vid Högalidsgatan där den svänger av mot Lappgatan med en liten avstickare in på Träarbetaregatan.

Vad påverkas?

Gång- och cykelväg mellan Porfyrvägen och Hjalmar Lundbohmsgården
samt mellan Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi påverkas periodvis
under arbetet.

Vägar på etapp två kommer att påverkas periodvis under arbetet och
tillfälliga omledningsvägar kommer att finnas. Arbetet kommer att korsa
Matojärvi idrottsplats, parkeringsplatser och tillfälliga gångbryggor anläggs
för att inte påverka tillgängligheten. Boende i området kan komma att få en
tillfällig väg in till bostaden eftersom befintliga vägar grävs av.

Närboende kommer att kontaktas separat via brev för ytterligare detaljer.

Karta etapp 1

Karta etapp1Förstora bilden

Karta över etapp 1. Klicka på kartan för att förstora.

Karta etapp 2

Infrastrukturprojekt etapp 2Förstora bilden

Karta över etapp 2. Klicka på kartan för att förstora.

Information via SMS

Under projektets gång kan information till fastighetsägare i området skickas via SMS. Därför är det bra om fastighetsägaren finns registrerad i vårt system.

Är du folkbokförd på adressen och inte har hemligt nummer så finns du automatiskt med i registret.

Tänk på att du som har en företagstelefon eller är folkbokförd på annan adress behöver registrera dig manuellt i vår SMS-tjänst

Var försiktig kring arbetsområdet

Under arbetets gång ber vi dig respektera avspärrningar och skyltning, samt vara försiktig i närheten av arbetsområdet. Tänk på att det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Håll gärna extra koll på dina barn, det är farligt att leka kring arbetsområdet. Arbetsplatserna är inte några lekplatser.

Vi ber om ursäkt för röran och tackar för din förståelse.


Ett samverkansprojekt tillsammans med

Logotyper

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!