Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Infrastrukturprojekt spillvärme- och vattenledningar

BildFörstora bilden

Karta över första etappen. Klicka på kartan för att förstora.

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB samt nya vattenledningar.

Totalt är det över fem kilometer nya ledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen. Arbetet är uppdelat i tre etapper och hela projektet pågår fram till 2025.

Det är ett komplext projekt som inte kommer att gå någon obemärkt förbi då det i vissa områden kommer att behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas. En del gator kommer att ha begränsad genomfartstrafik och även gång- och cykelvägar påverkas periodvis.

De drygt fem kilometer nya ledningarna anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid Jägarområdet.

Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Aktuell information i projektet

Uppdaterat 16 februari 2024

Etapp 1 - några mindre arbeten återstår under 2024.

Etapp 2 - ledningsarbeten pågår längs sträckan. Stora delar av Lappgatan är avstängd och kommer öppnas under våren 2024. Arbeten längs Träarbetaregatan fram till korsningen Kengisgatan har startat och beräknas bli färdigt i mars. Färdigställande av ytskikt och trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer vara klart hösten 2024. Delar av Lappgatan kommer att vara farbar allt eftersom den återfylls från och med mars 2024.

Etapp 3 - del 1 av etapp tre pågår med schakt och ledningsarbeten. Hela del 1 sträcker sig från slutet av etapp två längs Lappgatan till Terrassgatan/Jägaregatan. Omledningsvägar förekommer och begränsad framkomlighet råder. Stora delar av Lappgatan är avstängd och kommer öppnas under våren 2024.

Omledning av trafik i området kring Lappgatan. Se karta nedan hur du tar dig fram i området både med bil och till fots.

Tillfälliga upplag kommer att finnas i anknytning till arbetsområdet på alla etapper. Områden är avspärrade och tillhör arbetsområdet. Tillse att barn inte leker i området då det kan medföra faror.

Tung trafik förekommer längs sträckan. Sprängningsarbeten förekommer, respektera avspärrningar och ljudsignaler.

AVSTÄNGD VÄG FÖR FOTGÄNGARE - FÖLJ OMLEDNING

Under veckorna 8 och 9 kommer branta backen som ansluter från Jägaregatan upp mot Lappgatan att vara avstängd för fotgängare.

Detta på grund av byte av brunnar i samband med det stora infrastrukturprojektet som pågår i området. På kartan här nedan ser du hur du tar dig fram i området till fots. För allas säkerhet, respektera avspärrningar och följ skyltning för att ta er dit ni ska.

Vi ber om ursäkt för röran och omvägen.

Karta omledning fotgängare Jägaregatan mot Lappgatan vecka 8 och 9.

Förstora bilden

Vecka 8 och 9 är branta backen som ansluter från Jägaregatan mot Lappgatan avstängd för fotgängare. Se karta för omledning och hur du tar dig fram till fots.

När och var sker arbetet?

Arbetet är uppdelat i tre etapper. Hela projektet pågår fram till 2025.
Totalt är det över fem kilometer infrastrukturledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen.

Arbetet innebär att det tidvis kommer förekomma störningar i form av tung trafik, borrning samt gräv- och schaktning. I vissa delar av området kan det också behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas.

Arbeten intill bostäder kommer bedrivas vardagar mellan klockan 06.00-18.00 men det kan ibland förekomma längre arbetsdagar, som längst fram till klockan 22.00.

Parkerade fordon eller annat som förvaras utanför tomtgräns och som berörs av arbetsområdena behöver flyttas. Se kartor för etapp 1, etapp 2 och 3.

 • Den första etappen startade i mars.
  Första etappen sträcker sig från pumpstationen vid Bangatan, bakom husen på Porfyrvägen, upp mot gång och cykelväg vid Luossavaarabacken till Hjalmar Lundbohmsvägen, Dübengatan
  och avslut i korsningen Föraregatan-Per Högströmsgatan.
 • Den andra etappen startade i juni och pågår för fullt.
  Andra etappen sträcker sig från korsning Föraregatan – Per Högströmsgatan till Lappgatan. Sträckan korsar Hjalmar Lundbohmsvägen och fortsätter mot Matojärvi, där den går bakom isladan och över grönområdet mot Högalidskolan för att gå längs med bobollplanen bakom Högalidskolan och fortsätter sedan bakom lägenhetshusen vid Högalidsgatan där den svänger av mot Lappgatan med en liten avstickare in på Träarbetaregatan.
 • Den tredje etappen (del 1) påbörjades i oktober. Arbetet pågår längs hela Lappgatan. Vägar på etapp två och tre påverkas under arbetet och tillfälliga omledningsvägar kommer att finnas. Se karta nedan hur du tar dig fram i området både med bil och till fots. Tillfälliga parkeringsplatser och gångbryggor anläggs för att inte påverka tillgängligheten. I samband med att projektet framskrider så kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att genomföras på Lappgatan.
 • Resterande delar av etapp tre fortsätter ner till Jägarskoleområdet och en del
  viker av ner mot Malmvägen. Karta på del 2, 3 och 4 kommer inom kort.

Vi ber om överseende med att det är rörigt under tiden arbetet pågår.

Närboende kommer att kontaktas separat via brev för ytterligare detaljer.

Karta etapp 1

Karta etapp1Förstora bilden

Karta över etapp 1. Klicka på kartan för att förstora.

Karta etapp 2

Infrastrukturprojekt etapp 2Förstora bilden

Karta över etapp 2. Klicka på kartan för att förstora.

Karta etapp 3 (del 1)

Karta projekt etapp 3

Karta del 1 etapp 3. Klicka på kartan för att förstora.

Karta omledning trafik kring Lappgatan

Karta omledning trafikFörstora bilden

Karta omledning av trafik i området kring Lappgatan. Klicka på kartan för att förstora.

Information via SMS

Under projektets gång kan information till fastighetsägare i området skickas via SMS. Därför är det bra om fastighetsägaren finns registrerad i vårt system.

Är du folkbokförd på adressen och inte har hemligt nummer så finns du automatiskt med i registret.

Tänk på att du som har en företagstelefon eller är folkbokförd på annan adress behöver registrera dig manuellt i vår SMS-tjänst

Var försiktig kring arbetsområdet

Under arbetets gång ber vi dig respektera avspärrningar och skyltning, samt vara försiktig i närheten av arbetsområdet. Det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn, arbetsplatserna är inte några lekplatser.

Vi ber om ursäkt för röran och tackar för din förståelse.


Ett samverkansprojekt tillsammans med

Logotyper

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!