Infrastrukturprojekt spillvärme- och vattenledningar

BildFörstora bilden

Karta över etapp 3 - sista delen av infrastrukturprojektet. Klicka på kartan för att förstora.

De gamla ledningarna i Kiruna kommer inom kort påverkas av sprickor och deformationer i marken. Som en del av stadsomvandlingen anläggs nu nya ledningar som säkrar energiförsörjningen till fjärrvärmenätet med spillvärme från LKAB samt nya vattenledningar.

Totalt är det över fem kilometer nya ledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen. Arbetet är uppdelat i tre etapper och hela projektet pågår fram till 2025.

Det är ett komplext projekt som inte kommer att gå någon obemärkt förbi då det i vissa områden kommer att behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas. En del gator kommer att ha begränsad genomfartstrafik och även gång- och cykelvägar påverkas periodvis.

De drygt fem kilometer nya ledningarna anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid Jägarområdet.

Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Aktuell information i projektet

Uppdaterat 16 juli 2024

Etapp 1 - ytskiktsarbeten pågår längs Per Högströmsgatan. Mindre återställningsarbeten längs hela etapp 1 kommer pågå under sommaren.

Etapp 2 - återställningsarbeten pågår mellan Camp Ripan och Högalidsgatan med fortsättning mot Lappgatan. Stora delar av Lappgatan är nu öppen för trafik. Ytskiktarbeten pågår på Idrottsvägen/Per Högströmsgatan, korsningen Hjalmar Lundbohmsvägen. Färdigställande av ytskikt och trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer vara klart hösten 2024.

Etapp 3 - Schaktarbeten på Jägaregatan och Jägarskoleområdet är igång. Ledningsbädd anläggs och rörläggning pågår längs Jägaregatan.

Omledningsvägar förekommer och begränsad framkomlighet råder. Omledning av trafik i området, se karta nedan hur du tar dig fram i området både med bil och till fots. Omledningskartor finns även anslagna på informationstavlor intill arbetsområdet.

Tillfälliga upplag kommer att finnas i anknytning till arbetsområdet på alla etapper. Områden är avspärrade och tillhör arbetsområdet, följ skyltning och respektera avspärrningar. Tillse att barn inte leker i området då det kan medföra faror.

Tung trafik förekommer längs sträckan.


När och var sker arbetet?

Arbetet är uppdelat i tre etapper. Hela projektet pågår fram till 2025.
Totalt är det över fem kilometer infrastrukturledningar som ska anläggas på sträckan Luossavaara till Malmvägen.

Arbetet innebär att det tidvis kommer förekomma störningar i form av tung trafik, borrning samt gräv- och schaktning. I vissa delar av området kan det också behöva sprängas berg för att ledningarna ska kunna anläggas.

Arbeten intill bostäder kommer bedrivas vardagar mellan klockan 06.00-18.00 men det kan ibland förekomma längre arbetsdagar, som längst fram till klockan 22.00.

Parkerade fordon eller annat som förvaras utanför tomtgräns och som berörs av arbetsområdena behöver flyttas. Se kartor för etapp 1, etapp 2 och 3.

  • Den första etappen startade i mars 2023.
    Första etappen sträcker sig från pumpstationen vid Bangatan, bakom husen på Porfyrvägen, upp mot gång och cykelväg vid Luossavaarabacken till Hjalmar Lundbohmsvägen, Dübengatan och avslut i korsningen Föraregatan-Per Högströmsgatan.
  • Den andra etappen startade i juni 2023 och pågår för fullt.
    Andra etappen sträcker sig från korsning Föraregatan – Per Högströmsgatan till Lappgatan. Sträckan korsar Hjalmar Lundbohmsvägen och fortsätter mot Matojärvi, där den går bakom isladan och över grönområdet mot Högalidskolan för att gå längs med bobollplanen bakom Högalidskolan och fortsätter sedan bakom lägenhetshusen vid Högalidsgatan där den svänger av mot Lappgatan med en liten avstickare in på Träarbetaregatan.
  • Den tredje etappen (del 1) påbörjades i oktober 2023. Arbetet pågår längs hela Lappgatan. Vägar på etapp två och tre påverkas under arbetet och tillfälliga omledningsvägar finns. Se karta nedan hur du tar dig fram i området både med bil och till fots. Tillfälliga parkeringsplatser och gångbryggor anläggs för att inte påverka tillgängligheten. I samband med att projektet framskrider så kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att genomföras på Lappgatan.
  • Resterande delar av etapp tre, påbörjas maj 2024 fortsätter ner till Jägarskoleområdet och en del viker av ner mot Malmvägen. Se karta.

Vi ber om överseende med att det är rörigt under tiden arbetet pågår.

Närboende kommer att kontaktas separat via brev för ytterligare detaljer.

Karta etapp 1

Karta etapp1Förstora bilden

Karta över etapp 1. Klicka på kartan för att förstora.

Karta etapp 2

Infrastrukturprojekt etapp 2Förstora bilden

Karta över etapp 2. Klicka på kartan för att förstora.

Karta etapp 3

Karta etapp 3Förstora bilden

Etapp 3 - sista etappen. Arbetet påbörjas i slutet av maj. Klicka på kartan för att förstora.

Karta omledning trafik Jägaregatan

Karta omledning av trafik Jägaregatan och JägarskoleområdetFörstora bilden

Karta omledning av trafik Jägaregatan och Jägarskoleområdet

Information via SMS

Under projektets gång kan information till fastighetsägare i området skickas via SMS. Därför är det bra om fastighetsägaren finns registrerad i vårt system.

Är du folkbokförd på adressen och inte har hemligt nummer så finns du automatiskt med i registret.

Tänk på att du som har en företagstelefon eller är folkbokförd på annan adress behöver registrera dig manuellt i vår SMS-tjänst

Var försiktig kring arbetsområdet

Under arbetets gång ber vi dig respektera avspärrningar och skyltning, samt vara försiktig i närheten av arbetsområdet. Det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn, arbetsplatserna är inte några lekplatser.

Vi ber om ursäkt för röran och tackar för din förståelse.


Ett samverkansprojekt tillsammans med

Logotyper

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!