Filmer

Här hittar du filmer om Tekniska Verken och våra olika verksamheter.

Tekniska Verken - Det hållbara företaget

Vi på Tekniska Verken levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om våra gator och parker och ansvarar för gatubelysning. Vi snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna kommun och levererar fjärrvärme från våra lokala värmeverk dygnet runt året runt.

 

Sortera ditt matavfall

Att sortera ditt avfall är en av de viktigaste sakerna du som individ kan göra för miljön – tillsammans kan vi göra stor skillnad. När du sorterar matrester och organiskt avfall blir det ny energi som kan använda på flera sätt. Ditt matavfall fortsätter alltså göra nytta efter att du slängt det.


Bidra till ett hållbart samhälle

Allt hänger ihop - vi kallar det cirkulär ekonomi. Genom att återanvända och sortera så bidrar du till att skapa ett hållbart samhälle. I filmen kan du se hur allt hänger ihop, från jord till bord och tillbaka till jorden igen.


Energiåtervinning och fjärrvärme

Varje år förbränner vi 6 000 000 ton sopor i Sverige. Bland annat kan din gamla gymnastiksko förvandlas till energi. Lär dig mer om återvinning och fjärrvärme i den här filmen.


Hur fungerar fjärrvärme

I Kiruna kommun värmer vi varandra när våra hushållssopor blir till fjärrvärme. Men hur fungerar det egentligen?

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!