Parkering OLD

Parkeringsskylt

Parkera med P-skiva

I Kiruna kommun är det kostnadsfritt att parkera nästan överallt och du behöver en så kallad P-skiva. Dessa skivor finns att få kostnadsfritt på turistinformationen i Folkets hus, i stadshusets reception och på utvalda bensinstationer. På P-skivan anger du din ankomsttid. Skivan måste placeras tydligt synlig i fordonets framruta.

Hur länge får jag stå?

Hur länge du får stå parkerad är olika för olika parkeringsplatser, vilket framgår på skyltar i anslutning till parkeringen. Saknar du en P-skiva går det bra att skriva ned ankomsttiden på ett papper och placera i framrutan på fordonet. Det ska tydligt framgå när du har parkerat.

Datumparkering

Under perioden 1 oktober till och med 30 juni tillämpas datumparkering i Kiruna tätort samt Tuolluvaara. Datumparkeringen underlättar för oss när vi arbetar med snöröjning och sandupptagning. Det skapar också framkomlighet för exempelvis sopbilar så tänk på hur du parkerar.

Datumparkering gäller varje dygn mellan klockan 00.00-08.00. Det innebär att det från midnatt fram till klockan 08.00 är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda gatunummer om det är ett udda datum och på den sidan av gatan med jämna gatunummer om det är jämnt datum.

Observera att detta gäller från midnatt så om du parkerar din bil före midnatt bör du parkera på samma sida som aktuellt datum, exempelvis på jämn sida om det är ett jämnt datum. Då blir det automatiskt rätt när klockan passerar midnatt.

Parkeringstillstånd för funktionshindrade

Kommunen kan utfärda ett parkeringstillstånd för dig som har ett funktionshinder. Om detta kan du läsa mer på kommunens webb. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!