RSS

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)


 • Bild
  Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna
  Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar. För dig som privatperson blir det inga förändringar. Du lämnar dina förpackningar som vanligt på återvinningsstationerna.
  Läs mer


 • Justering fjärrvärmetaxa 2024
  På grund av ökade omkostnader i samhället generellt så behöver vi justera fjärrvärmetaxan. Vårt stora fokus ligger alltid på att minimera kostnadsökningarna för våra fjärrvärmekunder men alla kostnader går tyvärr inte att hantera internt.
  Läs mer


 • Auktorisation för förpacknings- och returpappersinsamling
  Leverantörer inom avfallshantering kan bli auktoriserade att samla in förpackningsavfall och returpapper från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter.
  Läs mer


 • Sista besöket för med Mobila Återvinningscentralen i Övre Soppero
  Torsdagen, den 19:e oktober, blir det sista besöket för säsongen med den Mobila Återvinningscentralen i Övre Soppero.
  Läs mer

 • Bild
  Söndagsöppet på ÅVC i Kiruna och Vittangi 8 oktober
  Söndag 8 oktober har vi öppet för alla privatpersoner som vill komma till återvinningscentralen i Kiruna och Vittangi för att sortera och göra sig av med sitt avfall.
  Läs mer

 • Bild
  Inställt besök med mobil ÅVC Övre Soppero
  På grund av rådande väderlek och besvärligt väglag ställer vi in besöket med den Mobila återvinningscentralen i Övre Soppero torsdag 21 september.
  Läs mer

 • Bild
  Inställd sophämtning
  På grund av rådande väderlek med stora snömängder och besvärligt väglag är sophämtningen inställd i hela Kiruna kommun onsdag 20 september.
  Läs mer

 • Bild
  Information om snöröjning på grund av rådande väderlek
  Med tanke på det rådande snöfallet som inträffat Kiruna rekommenderar vi kommuninvånare att iaktta försiktighet i trafiken och hålla avstånd till framförvarande fordon.
  Läs mer


 • Kokningsrekommendation av dricksvatten i Katterjåkk rekommenderas
  Med anledning av återbyggnaden av Katterjåkk vattenverk behöver vi koppla ifrån kloreringen av dricksvattnet till Katterjåkk stugby.
  Läs mer

 • Bild
  Dricksvattnet i Vassijaure
  Dricksvattnet i Vassijaure är tjänligt.
  Läs mer

Ingress

Text

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!