Sprinkleranslutning

Det blir allt vanligare att fastighetsägare vill ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna VA-anläggningen. Sprinkleranslutningar ska alltid bedömas från fall till fall för att avgöra om anslutning kan ske och i så fall vilken typ av anslutning som är mest lämplig.

En ansökan om sprinkleranslutning lämnas in till Tekniska Verken, behandlas och om anslutning beviljas upprättas ett avtal om sprinkleranslutningen med fastighetsägaren.

För nybyggnationer ska sprinkleranslutningar hanteras tidigt i bygglovsskedet i samråd med Tekniska Verken. För sprinkleranslutning av befintliga byggnader ska fastighetsägaren ansvara för att kontakta Tekniska Verken om åtgärden inte är bygglovspliktig.

VA-huvudmannen har ingen skyldighet att ansluta en sprinkleranläggning och bedömning utifrån skydd av vattenkvalitet, kapacitet och utökade kostnader måste göras vid varje tillfälle.

VA-huvudmannen har rätt att neka direktanslutningar med hänvisning till ovanstående.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!