Vattenavläsning

Vattenmätare

Om du lämnar din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet.

Du loggar in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du organisationsnummer lägger du till två nollor innan numret. Kundnumret hittar du på din faktura. Om du har problem med att läsa in din mätarställning eller har andra frågor, kontakta kundservice.

Avläsning av vattenmätare

Man avläser normalt vattenmätaren en gång om året. Kunden får ett avläsningskort skickat till sig för att själv kunna läsa av mätaren. I Sverige finns specifika anvisningar för utformning av mätarplats för vattenmätare. Avsikten är att förenkla avläsningen/byte av vattenmätare och det är viktigt att fastighetsägaren följer dessa anvisningar, vilka redovisas i informationsskriften "Information om vattenmätare" som du hittar under Dokument.

Vattenläckor

En droppande kran, en rinnande toalett eller ett brott på en vattenledning förbrukar stora mängder vatten på kort tid. Hur mycket det handlar om kan du se i dokumentet Så mycket vatten droppar från en läcka.

Spartips:

  • Dra åt kranarna ordentligt
  • Vid läckande kranar, kontakta servicepersonal
  • Diska inte under rinnande vatten
Senast uppdaterad •