Vattenavläsning

Vattenmätare

Om du lämnar din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet.

Du loggar in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du organisationsnummer lägger du till två nollor innan numret. Kundnumret hittar du på din faktura. Om du har problem med att läsa in din mätarställning eller har andra frågor, kontakta kundservice.

Avläsning av vattenmätare

Man avläser normalt vattenmätaren en gång om året. Kunden får ett avläsningskort skickat till sig för att själv kunna läsa av mätaren. I Sverige finns specifika anvisningar för utformning av mätarplats för vattenmätare. Avsikten är att förenkla avläsningen/byte av vattenmätare och det är viktigt att fastighetsägaren följer dessa anvisningar, vilka redovisas i informationsskriften "Information om vattenmätare" som du hittar under Dokument.

Digitala vattenmätare

Tekniska Verken kommer att börja samla in mätdata från vattenmätare på distans. För att det ska fungera kommer nya ultraljudsmätare att installeras och de ersätter de manuella mätarna som används idag. Anledningen till bytet är bland annat att säkerställa att avläsningar kommer in och att avvikelser i förbrukningen kan upptäckas snabbare samt att du som kund betalar för den faktiska förbrukningen. Ultraljudsmätaren avläses genom fjärravläsning minst två gånger per år. Efter mätarbytet behöver du inte längre skicka in manuella avläsningskort.

Vattenmätarbyten sker löpande i hela Kiruna kommun under 2021-2023. Information skickas ut till dig som kund per post när vattenmätarbyte ska ske hos dig.

Vid frågor kontakta vatten@tvab.kiruna.se eller telefon 0980-707 23.

Här hittar du mer information om vattenmätare. , 190.6 kB.

Vattenläckor

En droppande kran, en rinnande toalett eller ett brott på en vattenledning förbrukar stora mängder vatten på kort tid. Hur mycket det handlar om kan du se i dokumentet Så mycket vatten droppar från en läcka.

Spartips:

  • Dra åt kranarna ordentligt
  • Vid läckande kranar, kontakta servicepersonal
  • Diska inte under rinnande vatten
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!