Vattenskyddsområden

Vatten och stenar

Råvaran till vårt dricksvatten hämtas från grundvattenbrunnar runt om i kommunen och från våra ytvattentäkter i Abisko, Kiruna och Vittangi.

Vi är väldigt mån om vår höga dricksvattenkvalitet och jobbar ständigt för att skydda vattentäkterna. Därför omfattas vattentäkterna ofta av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden är en förutsättning för friskt, gott och hälsosamt vatten även i framtiden. Till oss, våra barn och deras barn.

Vattenskyddsområden för varje ort inom Kiruna kommun

Björkliden

Kommunkontoret har under augusti 2018 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Björkliden till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Idag finns endast ett gammalt vattenskyddsområde i Björkliden som fastställdes 1980, men som inte uppfyller dagens krav.

Idivuoma

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Idivuomas vattentäkt. Det finns idag inget skydd för vattentäkten. Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Idivuoma till länsstyrelsen i Norrbottens län.

Jukkasjärvi

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Jukkasjärvi vattentäkt.

Katterjåkk

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag för permanent vattenskyddsområde för Katterjåkk. Kommunkontoret har under augusti 2018 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Katterjåkk till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kiruna

Kommunkontoret arbetar med att ta fram förslag till permanent vattenskyddsområde för Kiruna ytvattentäkt. Ansökan om vattenskyddsområde planeras att skickas in till länsstyrelsen i Norrbottens län under slutet av 2020.

Kuttainen

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Kuttainen vattentäkt.

Lannavaara

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Lannavaara vattentäkter. Det finns idag inget skydd för vattentäkten. Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Lannavaara vattentäkter till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Nedre Soppero

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Nedre Soppero vattentäkt. Det finns idag inget skydd för vattentäkten. Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Nedre Soppero till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Parakka

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Parakka vattentäkt. Det finns idag inget skydd för vattentäkten. Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Parakka till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Rensjön

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt.

Suijavaara

Kommunkontoret har upprättat handlingar för att ansöka om permanent vattenskyddsområde för Suijavaara vattentäkt. Det finns idag inget skydd för vattentäkten. Kommunkontoret har under juli 2017 skickat in ansökan om permanent vattenskyddsområde för Suijavaara till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vassijaure

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Vassijaure vattentäkt.

Senast uppdaterad •