Vattenskyddsområden

Vatten och stenar

Råvaran till vårt dricksvatten hämtas från grundvattenbrunnar runt om i kommunen och från våra ytvattentäkter i Abisko, Kiruna och Vittangi.

Vi är väldigt mån om vår höga dricksvattenkvalitet och jobbar ständigt för att skydda vattentäkterna. Därför omfattas vattentäkterna ofta av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden är en förutsättning för friskt, gott och hälsosamt vatten även i framtiden. Till oss, våra barn och deras barn.

Vattenskyddsområden i Kiruna kommun

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2021-11-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Björklidens grundvattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2020-12-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Idivuoma grundvattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2021-11-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Katterjåkk grundvattentäkt.

Kommunkontoret arbetar med att ta fram förslag till permanent vattenskyddsområde för Kiruna ytvattentäkt. Ansökan om vattenskyddsområde planeras att skickas in till länsstyrelsen i Norrbottens län under slutet av 2022.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Kuttainen vattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2020-12-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Lannavaara vattentäkter.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2020-12-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Nedre Soppero vattentäkt.

Länsstyresen i Norrbotten län har, 2020-12-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Parakka vattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har, 2020-12-17, beslutat om nytt vattenskyddsområde för Suijavaara vattentäkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om permanent vattenskyddsområde för Vassijaure vattentäkt.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!