Vattenskyddsområden

Vatten och stenar

Råvaran till vårt dricksvatten hämtas från grundvattenbrunnar runt om i kommunen och från våra ytvattentäkter i Abisko, Kiruna och Vittangi.

Vi är väldigt mån om vår höga dricksvattenkvalitet och jobbar ständigt för att skydda vattentäkterna. Därför omfattas vattentäkterna ofta av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden är en förutsättning för friskt, gott och hälsosamt vatten även i framtiden. Till oss, våra barn och deras barn.

Senast uppdaterad •