Kommunalt dricksvatten

Vattenglas

Kiruna har väldigt bra dricksvatten. Vi som ansvarar för vattnet arbetar bland annat aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer.

Viktiga vattentäkter

Råvaran till vårt dricksvatten hämtas från grundvattenbrunnar runt om i kommunen och från våra ytvattentäkter i Abisko, Kiruna och Vittangi. Vi är väldigt mån om vår höga dricksvattenkvalitet och jobbar ständigt för att skydda vattentäkterna. Därför omfattas vattentäkterna ofta av vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden är en förutsättning för friskt, gott och hälsosamt vatten även i framtiden. Till oss, våra barn och deras barn.

Noga med prover

Vatten är ett livsmedel som kontrolleras hårt av Livsmedelsverket. Regelbundna kontroller och korrekta rutiner säkerställer vattnets kvalitet innan det når konsumenterna. Vattnet kontrolleras noggrant hela vägen, från vattentäkten till din kran.

Dricksvattenanalyser

Här under hittar du dricksvattenanalyser från samtliga vattenverk i Kiruna kommun. I dokumenten för respektive vattenverk hittar du information om:

  • Dricksvattenkvalitet
  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten
  • Gällande gränsvärden

Spola tills vattnet är klart och kallt

Metaller som nickel, bly och koppar kan lösas upp i dricksvattnet från kranar och vattenledningar, speciellt om vattnet har stått still länge. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man alltid spolar vattnet tills det är klart och kallt innan det används till dryck eller matlagning.

Samma rekommendationer gäller både dig med kommunal vattenförsörjning och dig med privat vattenbrunn.

Kompletta analysprotokoll

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos Tekniska Verken. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående vår kundservice och gör en felanmälan.

Mjukt vatten

Vattnet i stora delar av Kiruna kommun är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsam med att dosera tvätt- och diskmedel.

Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på våra avloppsreningsverk samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö. Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspaketen för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel. Den normala hårdheten för vattnet i Kiruna är 2,5 ºdH.

Missfärgat vatten

Varje år får en del missfärgningar i sitt dricksvatten, så kallat vårvatten. Det inträffar i samband med snösmältningen i fjällen.

På våren smälter enorma mängder snö till vatten som söker sig till dalgångarna, bland annat till Torneälv där vi i Kiruna hämtar vårt dricksvatten. På vägen ner i älven drar smältvattnet med sig partiklar som svagt missfärgar vattnet. Hur mycket vattnet missfärgas varierar från år till år. Partiklarna är på inget sätt farliga att dricka. Det kan även förekomma en svag lukt, men vattnet håller trots detta alltid en godkänd kvalitet.

Dricksvattnet övervakas både automatiskt och manuellt. Förutom de dagliga kontroller som görs av vår egen utrustning och personal så skickas prover till ett laboratorium i Umeå en gång i veckan. När snösmältningen är som mest intensiv händer det ibland även att vi ökar mängden klor, allt för att säkerställa kvaliteten på vattnet.

Digitala vattenmätare

Tekniska Verken börjar nu samla in mätdata från vattenmätare på distans via digitala mätare. Nya vattenmätare installeras och de ersätter de analoga mätarna som används idag.

Anledningen till bytet är bland annat att säkerställa att avläsningar kommer in och att avvikelser i förbrukningen kan upptäckas snabbare samt att du som kund betalar för den faktiska förbrukningen. Den digitala vattenmätaren avläses trådlöst minst två gånger per år.

Du som har fått din mätare utbytt till en digital behöver inte längre skicka in manuella avläsningskort.

Vattenmätarbyten sker löpande i hela Kiruna kommun under 2021-2023. Informationsbrev skickas ut till dig som kund innan vattenmätarbyte ska ske.

Vid frågor kontakta vatten@tvab.kiruna.se eller telefon 0980-707 23.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!