Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen syftar främst till att stärka din ställning som kund och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Det är framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och kunden som lagen avser.

Tydlighet för kund

Du som använder fjärrvärme har rätt att få information om villkoren i ditt fjärrvärmeavtal. Det står i fjärrvärmelagen.

Några av de viktigaste punkterna i lagen berör

 • Information om avtalsvillkor
 • Information om förhandling och medling
 • Skydd för konsumenter mot att distributionen avbryts
 • Särskilda regler om du är näringsidkare med fjärrvärme

Mer information om fjärrvärmelagen hittar du på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De områden som regleras av lagen är

 • Prisinformation
 • Avtal och förhandling
 • Medling och avtalsvillkor
 • Skadeersättning vid avbrott
 • Avstängning av fjärrvärme
 • Förhandlingar om tillträde till rörledning
 • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!