Matavfall

Som företag är du skyldig att sortera ut det matavfall som uppkommer i din verksamhet, till exempel från personalutrymmen, restauranger och detaljhandel.

Du som hyr din lokal kan ta kontakt med din hyresvärd/fastighetsägare för att ordna abonnemang för renhållning. Om du själv är fastighetsägare tar du direkt kontakt med oss på Tekniska Verken.

Från och med 1 januari 2024 är det krav på obligatorisk insamling av matavfall i hela Sverige.

Godkända matavfallspåsar företag/verksamhet

Alla verksamheter ska anslutas till matavfallsinsamlingen, och det kan vara stor skillnad på vilken typ av påse som behövs beroende på verksamhet – alla klarar sig inte på hushållens 8-literspåse utan måste kanske köpa in säckar.

Företag och verksamheter måste köpa sin utrustning och påsar själva. Tekniska Verken kan tillhandhålla påshållare och 8 literspåsar mot en kostnad (samma variant som hushållen får). Om verksamheten har behov av större påshållare, påsar eller säckar hänvisar vi till återförsäljare av sådant material. Många återförsäljare av städprodukter säljer godkända påsar och säckar. Annars är ett tips att söka på ”godkända matavfallspåsar”, ”matavfallsäck” eller ”påsar/säckar för matavfall”.

Det är viktigt att kontrollera att påsen är avsedd och godkänd för matavfall. Påsen/säcken ska vara biologiskt nedbrytbar och godkänd i enlighet med standarden EN-13432.

Skyltar och information

Det är viktigt att du skyltar upp avfallsutrymmet för att göra det enkelt att sortera rätt. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en särskilt anpassad kommunikation och skyltar till soprum. Du hittar detta på: sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!