Restavfall

Renhållning, sopbil lyfter kärl

Vi hanterar allt restavfall som faller in under det kommunala insamlingsansvaret. Allt inlämnat avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Restavfall är det som blir kvar när du sorterat ut matavfall, förpackningar, farligt avfall och returpapper. Som företagare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att din avfallshantering följer gällande lagar och regler. Restavfall som uppkommer faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss.

Du som hyr din lokal kan ta kontakt med din hyresvärd/fastighetsägare för att ordna abonnemang för renhållning. Om du själv är fastighetsägare tar du direkt kontakt med oss på Tekniska Verken.

Vi hjälper till att anpassa kärlmängd och kärlstorlek till er verksamhet. Som ett komplement till tömning av restavfall kan verksamheter och företag beställa flera olika kärl för att sortera sitt avfall och påverka att det återvinns.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!