Farligt avfall

Målarfärg

Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör risk för liv och hälsa. Till denna kategori tillhör vardagliga saker som målarfärg, nagellack, kemikalier, oljor, batterier, elektronik, ljuskällor och mycket annat.

Företagare med farligt avfall

Tekniska Verken har stängt miljöavdelningen på värmeverket för företag
26 oktober 2023.
Det innebär att vi inte längre tar emot farligt avfall från företag.

Företag får inte lämna farligt avfall på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun. Vi hänvisar till andra aktörer.

Kiruna avfallsanläggning tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Tekniska Verkens kundservice på telefon 0980 707 23.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!