Regler kring rapportering

Bild

Företag och verksamheter ska från 1 november 2020 rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Företag har krav att rapportera hantering och uppkomst av farligt avfall i verksamheten.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall har en anteckningsskyldighet över uppkommet farligt avfall i verksamheten. Dessa anteckningar rapporteras in digitalt till Naturvårdsverket.

Den som är sen med sin rapportering till avfallsregistret riskerar att få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Rapporteringen ska vara gjord senast två dagar efter att anteckningen ska vara gjord.


Information från Naturvårdsverket

Din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör.

Om din verksamhet är anteckningsskyldig måste du rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En anteckning ska innehålla de uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ Avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter du ska ange beror till stor del på vilken roll du har i avfallskedjan.

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

  1. Var avfallet producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram
  6. Mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än att genom mottagaren transporterar eller lastar om det.

Rapporteringskravet gäller även för el-avfall. För att du som företag ska få lämna el-avfall på Kiruna ÅVC behöver du kunna uppvisa ett avlämnarintyg (digitalt via mobiltelefon eller utskrivet). Ett avlämnarintyg får man genom att fylla i ett formulär på El-Kretsens hemsida. De uppgifter som ska fyllas i är detsamma som krävs för en avfallsproducentanteckning enligt 6 kap. 1 § i Avfallsförordningen (2020:614).

Kom ihåg att du för varje avfallsslag behöver ett separat avlämnarintyg. Ska du lämna både batterier och ljuskällor behöver du upprätta två avlämnarintyg. Avlämnarintyget ersätter inte er rapporteringsskyldighet till Naturvårdsverket. Ni måste även göra en separat rapportering till Naturvårdsverket, som beskrivs ovan.

Personal på Kiruna ÅVC kommer att avvisa företag som inte kan uppvisa ett giltligt avlämnarintyg vid avlämnning av el-avfall. Det är bara på Kiruna ÅVC som företag får avlämna el-avfall.

Du hittar formuläret via denna länk: el-kretsen.se/avlamnarintyg Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!